ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

by ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ
👁️‍🗨️ Μέτρηση οπτικής οξύτητας
👁️‍🗨️ Μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης
👁️‍🗨️ Πλήρης βυθοσκοπικός έλεγχος
👁️‍🗨️ Μελέτη γλαυκώματος
👁️‍🗨️ Παχυμετρία κερατοειδούς
👁️‍🗨️ Ψηφιακή φωτογράφηση βυθού
👁️‍🗨️ Ψηφιακή φωτογράφηση βυθού
👁️‍🗨️ Ψηφιακή αυτοματοποιημένη περιμετρία (οπτικά πεδία)
👁️‍🗨️ Τοπογραφία κερατοειδούς
👁️‍🗨️ Οπτική τομογραφία συνοχής (OCT)
👁️‍🗨️ Ψηφιακή αγγειογραφία
 
Οφθαλμολογικό Kέντρο Λάσκαρης Ανδρέας
Σύγχρονο Οφθαλμολογικό Κέντρο.
7ης Μαρτίου 23, Νίκαια
Τηλ. 210 4928503
 

#lasereyesurgery #laskaris #eyesurgery #orasis #ophthalmologist #ophthalmology  #λασκαρης #laskarisorasis  #οφθαλομολογικοκεντροgy #laskarisorasis

Επίσης ενδιαφέρουν...