Γλαύκωμα

by ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ

Η υψηλή πίεση στο μάτι είναι ο κύριος κίνδυνος για την εμφάνιση του γλαυκώματος. Ωστόσο, φυσιολογικές τιμές ενδοφθάλμιας πίεσης είναι 13 – 21 mmHg. Όμως το όριο αντοχής του νεύρου είναι διαφορετικό σε κάθε άνθρωπο. Άτομα με πίεση 25 mmHg (άνω του φυσιολογικού ορίου μπορεί να μην εμφανίσουν ποτέ γλαύκωμα και άτομα με φυσιολογική πίεση να εμφανίσουν ‘ γλαύκωμα χαμηλής πίεσης’ ). Γλαύκωμα δεν είναι η υψηλή πίεση στο μάτι.
Στο κέντρο μας η πίεση του ασθενή μετριέται περισσότερες φορές και διορθώνεται πάντα ανάλογα με το πάχος του κερατοειδή. Αυτό γιατί ένας παχύς κερατοειδής άνω των 550μm δείχνει μεγαλύτερες τιμές πίεσης στις μετρήσεις από τις πραγματικές.

Αντιμετώπιση του γλαυκώματος

Η αντιμετώπιση του γλαυκώματος γίνεται με φάρμακα, με Laser και εγχειρητικά. Σκοπός μας είναι να μειώσουμε την πίεση στο μάτι ώστε να σταματήσουμε την εξέλιξη του.

Επικοινωνήστε με το γιατρό

 


Οφθαλμολογικό κέντρο Λάσκαρης Ανδρέας.
7ης Μαρτίου 23, Νίκαια
Τηλ. 210 4928503

Επίσης ενδιαφέρουν...