Αντιμετώπιση της μυωπίας

by ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ
Μυωπία ονομάζεται η διαθλαστική ανωμαλία εκείνη κατά την οποία οι φωτεινές ακτίνες δεν συγκεντρώνεται πάνω στον αμφιβληστροειδή αλλά μπροστά από αυτόν. Διακρίνεται σε ‘αξονική’ όταν το μάτι έχει αυξημένο προσθοπίσθιο άξονα, δηλαδή είναι μεγαλύτερο από το κανονικό, και σε ‘ διαθλαστική’ όταν τα διαθλαστικά μέσα έχουν αυξημένη διαθλαστική δύναμη. Η διαθλαστική μυωπία εκδηλώνεται όταν ο κερατοειδής του ματιού (το πρόσθιο διαφανές τμήμα του ματιού) είναι πιο κυρτός ή όταν ο φακός του ματιού έχει μεγαλύτερη διαθλαστική δύναμη όπως στον αρχόμενο καταρράκτη.
 
Γυαλιά → Φακούς επαφής → Laser → (διαθλαστική επέμβαση) → ή σε πολύ υψηλές μυωπίες με τοποθέτηση ενδοφακού στο μάτι στο κέντρο μας ανάλογα με τον βαθμό μυωπίας του ασθενή, την ηλικία του, τις καθημερινές του ανάγκες και σε συνεργασία πάντα μαζί του προτείνεται η πιο κατάλληλη διόρθωση για την αντιμετώπιση της κάθε διαθλαστικής ανωμαλίας.
 

Οφθαλμολογικό Kέντρο Λάσκαρης Ανδρέας
Σύγχρονο Οφθαλμολογικό Κέντρο.
7ης Μαρτίου 23, Νίκαια
Τηλ. 210 4928503

#lasereyesurgery #laskaris #eyesurgery #orasis #ophthalmologist #ophthalmology #laskarisorasis

Επίσης ενδιαφέρουν...